Bærekraft

There is no planet B! Vi som andre må ha ambisjoner om å ta vår del av ansvaret, kulturelt, miljø og bærekraft.

Vi vet det er vanskelig, og langt fra lett. det er kanskje derfor vi gjør det. I tiden som kommer skal alt vi gjør endevendes og prøves oppimot våre felles ambisjoner og for å gjøre vårt til at denne fantastiske planeten skal bli et enda bedre sted å leve på for alle mennesker, planter og dyr.

Kvalitet, tidløshet og arbeidsglede er for oss i Mette Hagen våre tre viktigste suksesskriterier. Basert på kunnskap om mote og livsstil, merker og samarbeidspartnere som vil levere på bestilling og ikke volum, og ikke minst at vi er villige til endring i alt vi gjør basert på våre kunders tilbakemeldinger, legger i dag vårt grunnlag for vårt arbeid med Mette Hagen AS.