Velvære

Velvære er en tilstand av tilfredshet karakterisert av mental og fysisk helse, lykke og velstand.