The Art of Clothing

Banner Image

Vår filosofi

I en jungel av konkurrenter og en bransje med store endringer,skal vi finne vår plass og ta vår posisjon.

 

Vi er kjent med tøff konkurranse og trender som hele tiden skifter fra sommer til høst, og høst til vinter. Samtidig med at vi skal ta vår del av ansvaret for å få ned forbruket og skape et godt levemiljø for mennesker og dyr.

 

I vår verden og vår bransje skal vi ta posisjonen som den beste rådgiver for den enkelte kunde. Vi skal være kjent for å kle opp våre kunder med individuelle og personlige løsninger, i den hensikt å gjøre dem trygge og velkledde til sine anledninger og ikke bare alle andres.

 

Navnet vårt er personlig og vi stilles av den grunn til ansvar på en helt annen måte enn om butikkene bare hadde et morsomt og trendy navn. Helt fra starten har vi vært villige til å stå frem som personlige og ansvarlige for det vi fyller butikkene våre med, og evne å jobbe sammen og individuelt i alt vi gjør. 

 

Visjon & Verdier

 

Vår visjon er KUNSTEN Å KLE SEG, og har vært med oss helt fra starten. Dette krever kompetanse, evne til å skape tillit og ha våre egne meninger, ikke bare følge mainstream.

 

Våre verdier er TILLIT, ELEGANT, AKTUELL og MODIG. Dette er vårt løfte, vår adferd og kunnskap.

 

Mål

 

Vi setter oss mål og velger aktiviteter som er i samsvar med disse. Hver av aktivitetene skal bidra til å bekrefte vår visjon og våre verdier. Gjør de ikke det, må vi spørre oss selv hva som skal til, alternativt å gjøre om eller forkaste.

 

Merkevaren skal stråle av integritet og våge å utfordre seg selv og omgivelsene. Vi skal finne vår plass i kategorien, skille oss fra konkurrentene og gjøre det på vår måte. Heller færre aktiviteter og mer målrettet, enn for mange og overlatt til tilfeldighetene. Hver og en av oss har ansvaret for å sikre at det vi gjør får fokus og skaper identitet, relevans og lønnsomhet.

 

Selv om vi har flere butikker og har tilrettelagt for ulikheter, er vi sammen om å skape en trygg arbeidsplass og en samarbeidskultur. Ber en av oss om hjelp, stiller vi opp og viser pågangsmot for å bidra til suksess for oss alle.

 

Vår visjon og våre verdier er ikke bare bokstaver på et papir i en mappe eller på våre hjemmesider, det er vår kultur. Vi er til for våre kunder og våre kunder er vår viktigste kapital. Vi har alle et ansvar for å selge, men salget i seg selv er ikke nok. Vi blir målt på om vi gjør det vi sier vi skal gjøre, som de beste veiledere, gode på relasjonsbygging og å se at våre kunder kommer tilbake. Ikke for å bytte, men ønsket om mer.

 

Forenkling er mulighetens kunst, og bidrar samtidig til å være tydelige og trygge på det vi driver med. Hver gang vi ønsker å legge til, hva kan vi velge bort. Hva kan vi gjøre for å løfte kvaliteten enda noen hakk. Ikke bare som skippertak, men hver eneste gang vi kommer med våre anbefalinger og bidrar til å velge. Volum er ikke et mål i seg selv, det er faktisk vår største utfordring når vi sammen skal bygge en tydelig og trygg merkevare. Det gjør det enklere for våre kunder å velge oss, fremfor alt det andre. Og dette er faglitteraturens mantra for alle som driver innen salg og markedsføring; Keep it simple, stupid!

 

Vi har gitt hverandre ulike roller, vi har ulikt ansvar og vi har valgt å tilpasse de ulike butikkene med ulikheter for å tydeliggjøre våre verdier i lokale fora. Merkevaren ber oss om det, vår målgruppe liker det, og vi trives med å teste ut i ulike markeder hva som gjelder og ikke teller. Forskjellen skal være synlig, men ikke grunnleggende. Vi ønsker oss små forskjeller, fordi vi vet at det som gjelder på den ene siden av fjellet ikke nødvendigvis teller på den andre side. Vi kan be hverandre om synspunkter, hjelp og støtte, og vi ber om at vår bedriftskultur og arbeidsmiljø forstår og jobber slik.